pozadi s kourem

Počet chybějících lékařů
v ČR? Přes 2000

Zjistit víc o problému ikona
 
80%
Podle informací od ředitelů 80 % nemocnic zápasí s nedostatkem doktorů.
1/3
Minimálně třetina regionů v ČR řeší nedostatek lékařů v nemocnicích a ambulancích.

Demografická situace
nám nenahrává

Nejzávažnější je demografická situace. Populace českých lékařů velmi rychle stárne. V některých specializacích se průměrný věk blíží k hranici 60 let.

Absolventi z českých lékařských fakult (ročně cca 1000 absolventů – občanů ČR tedy 850 plných přepočtených úvazků nastupujících do zdravotnictví) brzy nebudou schopni zastoupit demograficky dané odchody lékařů a lékařek do důchodu. Reálně proto hrozí omezení dostupnosti lékařské péče.

Do pár let zestárne i zbytek populace. Nevyhnutelně tak dojde k nárůstu onemocnění typických pro vyšší věkové kategorie. V nemocnicích však budou chybět lékařky a lékaři, kteří by je léčili.

Problém

Tímhle tempem si budeme nádor časem operovat sami. Stejně jako rovnat zlomeniny.

Řešení

Nadějí na
změnu
jsi ty

Hledáme budoucí lékaře a lékařky, co do toho říznou. Studenty a studentky medicíny, kteří mají srdce na správném místě, jsou zvědaví a nebojí se dřiny.

Na rovinu, studium medicíny je náročné, ale vybaví tě spoustou životně důležitých dovedností. Zároveň jde o profesi, která ti zajistí dobrý životní standard a nezpochybnitelný životní smysl.

Staň se lekařem ikona

barevny pøechod pozadí

Medicína je věda, dřina i umění.
Podívej se sám

Lékařská fakulta univerzity karlovy