Výzkumníkem už během studia

Věda

Baví tě věda? Při studiu na naší fakultě se už od 3. ročníku můžeš zapojit do výzkumné činnosti.

Naši studenti pak mají možnost představit svou vědeckou práci, kterou realizují na jednotlivých pracovištích a klinikách, na Studentské vědecké konferenci. Její 69. ročník se letos koná 17. května ve Výukovém centru LF HK a 29 studentů tam představí své vědecké práce z teoretických a preklinických oborů, klinických oborů a ošetřovatelství.

Pro naše Ph.D. studenty a mladé lékaře, kteří se vědě rozhodnou věnovat i nadále, pak pořádáme aktivity, které jim pomáhají v jejich výzkumné práci. Pravidelně k nám jezdí dělat workshopy School of Medical Writing o vědeckém psaní, publikování či podávání grantů ti největší odborníci z americké Mayo Clinic a nakladatelství Elsevier. 

Novinkou je letošní Maraton vědy, který se koná 18. května ve Výukovém centru LF HK a nabídne spoustu zajímavých přednášek a workshopů.