Studentská vědecká konference SVOČ

studentska vedecka konference LF HK 2022

Ve středu 4. května proběhl již 68. ročník studentské vědecké konference LF HK. Desítky studentůkaždoročně pracují společně s našimi vědeckými pracovišti na výzkumech, analýzách a projektech a následně své výsledky prezentují v rámci fakultní SVOČ konference. Prezentace jsou rozděleny do sekcí na A teoretické a preklinické obory, B klinické obory a C ošetřovatelství. Odborná porota z prezentovaných prací vybírá ty nejlepší v každé kategorii. Na letošním ročníku konference bylo prezentováno celkem 31 prací studentůčeských i anglických studentů.

Děkujeme všem účastníkům za nadšení pro vědu a skvělé prezentace, pracovištím a mentorůmděkujeme za odborné vedení studentů a studentek a v neposlední řadě gratulujeme vítězům.